Super initiatief! Het incassobureau Intrum Justitia stuurt vriendelijke brieven die bovendien minder juridisch zijn, las ik online in het Algemeen Dagblad.
Sluit helemaal aan bij mijn gedachtengang en stijl van het juridisch adviseren. Ik ben dus voor! Welke organisaties volgen?

Wil je als ondernemer niet ook dat jouw contracten, algemene voorwaarden of correspondentie:
✔️minder juridisch;
✔️goed leesbaar;
✔️en simpel zijn?

Dit geldt natuurlijk ook voor decentrale overheden, zoals gemeenten, provincies, waterschappen, Omgevingsdiensten en andere gemeenschappelijke regelingen, maar ook voor ondernemers.
Zijn de brieven, beleidsregels, en andere documenten nu nog te juridisch? Dat kan echt anders!

Neem gerust vrijblijvend contact met mij op voor de mogelijkheden!