Een cliënt heeft mij de volgende vraag gesteld: “Ik ben ontslagen door mijn werkgever, maar mag ik eigenlijk klanten die ik bij dit bedrijf had, werven voor mijzelf?”

Deze vraag is niet zo simpel te beantwoorden. Een en ander hangt bijvoorbeeld af van wat er in het arbeidscontract is geregeld en of je wel of geen vast contract hebt.
Allereerst heb ik het arbeidscontract van deze cliënt beoordeeld.

Geheimhoudingsbeding
In dit contract stond een geheimhoudingsbeding opgenomen. De vereisten voor een geheimhoudingsbeding zijn niet in de wet geregeld. Wel volgt uit de wet dat jij je als goed werknemer moet gedragen. Daar hoort ook bij dat je vertrouwelijke informatie ook vertrouwelijk moet behandelen.

Een geheimhoudingsbeding wordt echter wel vaak opgenomen in een arbeidscontract.
In het contract van mijn cliënt, dat overigens voor onbepaalde tijd was afgesloten, stond dat hij gedurende zijn arbeidscontract, maar ook na beëindiging van het contract, geen bedrijfsgevoelige informatie die betrekking heeft op het bedrijf alsmede de klanten aangaande, aan derden mocht prijsgeven. Een hele mond vol! Op overtreding van dit artikel staat een boete. Deze boete dient voor de werkgever als pressiemiddel, zodat zijn  (ex-)werknemer de geheimhoudingsplicht nakomt.

Concurrentiebeding en relatiebeding
In het arbeidscontract van mijn cliënt stond daarentegen geen concurrentiebeding noch een relatiebeding opgenomen.
Het concurrentiebeding – en een afgeleide daarvan is het relatiebeding – is wel weer in de wet geregeld, maar geldt uitsluitend als dit ook is opgenomen in het arbeidscontract.

Een concurrentiebeding houdt in dat het een werknemer wordt verboden om na afloop van een arbeidscontract bepaalde concurrerende werkzaamheden te verrichten. In het algemeen mag een werknemer dan:

  • zelf geen concurrerend bedrijf starten, én
  • niet bij of voor een concurrerend bedrijf werkzaam zijn.

Een relatiebeding is de mildere variant van het concurrentiebeding en houdt in dat het een werknemer wordt verboden om na het einde van een arbeidscontract nog contact te onderhouden met relaties van de werkgever. Je mag hierbij in principe wel in dienst treden bij een concurrerende onderneming of zelf een concurrerende onderneming starten.

Wat mag nu wel en wat niet?

De exacte vraag van mijn cliënt was wat hij nu wel en niet mocht met betrekking tot het benaderen van klanten.

Gelet op het feit dat het contract geen relatiebeding kende, maakt het voor deze ex-werknemer gemakkelijk. Hij kan gewoon zijn klanten benaderen. De reden hiervoor is dat de rechter heeft geoordeeld dat je als ex-werknemer niet mag worden belemmerd in het vinden van een baan of het ontplooien van een eigen bedrijf. Je hebt het recht van eigen arbeidskeuze en moet ook je brood op de plank krijgen.

Iets anders zou zijn, is als hij een klantenbestand zou hebben en gebruiken naar derden toe. Het klantenbestand zou je wel kunnen scharen onder bedrijfsgevoelige informatie die valt onder de geheimhoudingsplicht. Overigens dossiergegevens van klanten zijn meestal wel bedrijfsgevoelige gegevens en vallen dan sowieso onder de geheimhoudingsplicht.

Benadrukt moet nogmaals worden dat een en ander afhankelijk is van de omstandigheden van het geval. Iedere casus is uniek. Bij de ene casus kan meespelen dat er sprake is van een contract voor bepaalde tijd in plaats van onbepaalde tijd. Er spelen dan weer andere zaken mee. Ook maakt het uit of de voorgaande behandelde bepalingen nu wel of niet in een contract staan geregeld. Zo heb ik al opgemerkt dat een geheimhoudingsplicht ook kan gelden, ook al is deze niet in het arbeidscontract opgenomen.

Discussie met (ex-)werkgever? Tips!

In het geval van mijn cliënt was de aanleiding niet dat hij discussie had met zijn ex-werkgever. Maar het kan natuurlijk zo zijn, dat deze zich bij jou meldt met de mededeling dat jij je niet aan je geheimhoudingsbeding, concurrentiebeding of relatiebeding houdt. Hieronder enkele tips:

  1. Sommige afspraken in een arbeidscontract zijn veel te streng. Laat dit dus beoordelen door een jurist.
  2. Verder is het raadzaam om in gesprek te gaan met je (ex-)werkgever en afspraken te maken over de uitleg van de bepalingen.
  3. Schakel een jurist of mediator in als jet het gesprek zelf niet aandurft of het niet goed loopt;
  4. Komen jullie er écht niet uit? Dan is een gang naar de rechter nog je enige mogelijkheid.

Heb je vragen over deze casus, wil je weten hoe dit bij jouw eigen contract zit of hoe je als (kleine) ondernemer deze bepalingen het beste kunt regelen in een arbeidscontract, neem dan vrijblijvend contact met mij op!

[contact-form-7 404 "Not Found"]