Nieuwe aanwinst
Met gepaste trots kondig ik aan dat mijn vader, Willem Hendriks, zich heeft aangesloten bij HENDRIKS MEESTERADVIES en ook juridische adviestaken gaat uitvoeren! De focus zal met name op proces- en bestuursrecht, specialisme fiscaal proces- en invorderingsrecht en meer in het bijzonder beslag- en executierecht, liggen. Maar ook andere rechtsgebieden zijn hem niet vreemd.

Werkervaring
Willem heeft ruime ervaring opgebouwd in diverse (leidinggevende) functies bij de Rijksbelastingdienst, een waterschap en diverse gemeenten. Zijn praktische ervaring heeft hij opgedaan in de functies van belastingdeurwaarder en kandidaat gerechtsdeurwaarder. Hij heeft een ruime historie op het gebied van de Invordering. In 1989 heeft hij zelfs de Invorderingswet 1990 bij de lokale overheden in Nederland op de kaart gezet.

Willem is bovendien bekend als auteur, docent en examinator van de invorderings- en deurwaardersopleiding bij de Bestuursacademie Nederland. Tevens is hij voorzitter van de Adviescommissie Belastingen Bestuursacademie Nederland.

Bij het Belasting Overleg Grote Gemeenten was hij tevens jarenlang voorzitter van de commissie Invordering. Later was hij algemeen voorzitter en vervulde die rol ook bij de Landelijke Vereniging voor Lokale Belastingen waar hij medeoprichter van was.

Koninklijke onderscheiding
Willem heeft in 2012 een koninklijke onderscheiding ontvangen, te weten de Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, voor al zijn werkzaamheden en nog talloze – hier niet nader genoemde – neventaken.

HENDRIKS MEESTERADVIES heet Willem uiteraard van harte welkom en kijkt uit naar een zeer fijne samenwerking!