Net nu iedereen een beetje gewend lijkt te raken aan de komst van de nieuwe Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ligt er alweer een nieuwe Europese wet op de plank. Dat is de E-Privacy Verordening (ePV).

Wat regelen beide wetten nu en wat hebben ze met elkaar te maken? Dat zal ik hieronder kort uitleggen.

Allereerst een tabel waarin de huidige en nieuwe wetgeving staat opgenomen en wellicht al voor wat helderheid zorgt.

Huidige wet (NL) Nieuwe wet (EU) Wie houdt toezicht?
Privacy Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Marketing Telecommunicatiewet (Tw) E-Privacy Verordening (ePV) Autoriteit Consument en Markt (ACM)

 

Privacywetgeving
De AVG is sinds 25 mei 2016 in werking getreden. Vanaf die tijd geldt er een overgangstermijn van twee jaar die alle bedrijven en overheidsinstellingen is gegund om zich voor te bereiden en klaar te stomen voor 25 mei 2018. Dit is de datum waarop de Autoriteit Persoonsgegevens, de privacywaakhond, daadwerkelijk gaat starten met het houden van toezicht.

Met de komst van de AVG, komt alle privacyregelgeving die individuele EU-lidstaten hebben te vervallen, evenals onze eigen Wet bescherming persoonsgegevens.

De AVG is meer toegespitst op de digitalisering waarbij steeds gemakkelijker persoonsgegevens worden verwerkt en regelt dat de privacyrechten worden versterkt en uitgebreid, meer verantwoordelijkheden en plichten voor organisaties en stevige bevoegdheden voor de AP.

Marketingwetgeving
De ePV is de nieuwe marketingwet en regelt de privacy van elektronische communicatie en de inzet van digitale kanalen, zoals websites, apps,  e-mail, cookies en telemarketing. Ook het gebruik van Facetime en Whatsapp zal onder deze nieuwe regelgeving gaan vallen.

De ePV richt zich op ondernemingen die online communiceren. Denk hierbij aan trackingcookies of andere –technieken of direct marketing.

De ePV zou eigenlijk tegelijk in werking treden met de AVG op 25 mei 2018. Dit is echter uitgesteld,

Wat hebben beide wetten met elkaar te maken?
Beide wetten gaan over privacy, maar dan op verschillende niveaus. De ePV is een zogenaamde lex specialis van de APV, oftewel je hebt de APV als algemene ‘kapstokwet’ en daar hangt de ePV aan als specifieke wet.
Waar de AVG zich bijvoorbeeld meer focust op persoonsgegevens, is de ePV meer specifiek en gaat ook echt over marketingkanalen en dienstverleners hiervan.

AVG-proof
Wil jij meer weten over de AVG en welke zaken jij als kleine ondernemer (ZZP’er of MKB’er) hiervoor moeten regelen?
Kom dan naar de Workshop AVG op 17 mei a.s. in Leusden.